Înscrierea în învăţământul preșcolar

Înscrierea în învăţământul primar

 • Calendarul înscrierii în înv. primar, an școlar 2023-2024

 • Lista preșcolarilor admiși la CLASA PREGĂTITOARE după finalizarea etapei a II-a de înscriere - an școlar 2023-2024


 •  ETAPA I
  Depunerea cererilor:	03 Mai – 18 Mai 2023
  Luni-Vineri în intervalul orar 09.00-15.00
  	
  ETAPA II
  Depunerea cererilor:	06 Iunie - 12 Iunie 2023	
  Luni-Vineri în intervalul orar 09.00-15.00
   
    Documente necesare:
  1. Cerere tip (de la secretariatul unităţii)
  2. Copie certificat naștere copil
  3. Copie carte identitate părinți
  4. Adeverințe de la medicul de familie:
    a – ce atestă că școlarul este apt pentru învățământul de masă 
    b – vaccinurile administrate școlarului până la data înscrierii
  5. Raportul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului care 
  împlinește 6 ani în periada 1 Septembrie – 31 Decembrie 2023 Depunerea cererilor pentru evaluarea psihosomatică se face în perioada
  5 Aprilie – 26 aprilie 2023

  o Dacă copilul nu a frecventat grădinița sau a revenit din străinătate
  acest raport se face de către CJRAE Suceava o Dacă copilul a frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare
  se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate
  de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Planul de școlarizare pentru învățământul primar în anul școlar 2023-2024 Număr clase Număr locuri disponibile 3 66 Criteriile generale de departajare (conform art. 10 alin 2 din ordinul
  MEN nr. 3181 din 18.02.2019):
  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți
  (inclusiv situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial); c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de
  învățământ respectivă.
  Criteriile specifice de departajare: a) copilul frecventează grădiniţa din circumscripţia unităţii şcolare; b) un părinte sau ambii părinţi este/sunt angajaţi ai unităţii şcolare; c) distanţa faţă de unitatea de învăţământ; d) un părinte sau ambii părinţi lucrează în apropierea unităţii şcolare;

  Circumscripția școlară

  • Liceul Tehnologic "Ion Nistor", Vicovu de Sus are arondate strazile evidenţiate în imaginea de ma jos(click pentru a mări)
  • Limitele zonei arondate LTIN sunt, inclusiv, străzile:
   • Est - str. Aron Pumnul
   • Laura - str. Mihai Viteazul cu str. Ungureni
   • Plai - str. Ciudei

  Informaţii pentru părinţi

  • Informaţii suplimentare publicate de Liceul Tehnologic "Ion Nistor", ISJ Suceava şi MEN:

  Copyright ©. Toate drepturile rezervate. Liceul Tehnologic "Ion Nistor", Vicovu de Sus