Înscrierea în învăţământul preșcolar


Calendarul înscrierii în înv. primar, an școlar 2024-2025
 ETAPA I
Depunerea cererilor:	11 Aprilie – 14 Mai 2024
Luni-Vineri în intervalul orar 09.00-16.00
	
ETAPA II
Depunerea cererilor:	31 Mai - 7 Iunie 2024	
Luni-Vineri în intervalul orar 09.00-16.00
 
  Documente necesare:
1. Cerere tip (de la secretariatul unităţii)
2. Copie certificat naștere copil
3. Copie carte identitate părinți
4. Adeverințe de la medicul de familie:
  a – ce atestă că școlarul este apt pentru învățământul de masă 
  b – vaccinurile administrate școlarului până la data înscrierii
5. Recomndarea de înscriere în învățământul primar pentru copiii ce 
împlinesc 6 ani în periada 1 Septembrie – 31 Decembrie 2024 Depunerea cererilor pentru evaluarea dezvoltării copiilor se face în
periada 28 Martie – 10 aprilie 2024


Planul de școlarizare pentru învățământul primar în anul școlar 2024-2025 Număr clase Număr locuri disponibile 3 66 Criteriile generale de departajare (conform art. 10 alin 2 din ordinul
MEN nr. 4019 din 15.03.2024):
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți
(inclusiv situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial); c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de
învățământ respectivă.
Criteriile specifice de departajare: a) copilul frecventează grădiniţa din circumscripţia unităţii şcolare; b) un părinte sau ambii părinţi este/sunt angajaţi ai unităţii şcolare; c) distanţa faţă de unitatea de învăţământ; d) un părinte sau ambii părinţi lucrează în apropierea unităţii şcolare;

Circumscripția școlară

 • Liceul Tehnologic "Ion Nistor", Vicovu de Sus are arondate strazile evidenţiate în imaginea de ma jos(click pentru a mări)
 • Limitele zonei arondate LTIN sunt, inclusiv, străzile:
  • Est - str. Aron Pumnul
  • Laura - str. Mihai Viteazul cu str. Ungureni
  • Plai - str. Ciudei

Informaţii pentru părinţi

 • Informaţii suplimentare publicate de Liceul Tehnologic "Ion Nistor", ISJ Suceava şi MEN:

Copyright ©. Toate drepturile rezervate. Liceul Tehnologic "Ion Nistor", Vicovu de Sus